Our Clinical Team

Dr. Vikas Sethi
Dr. Soshamma George
Dr. Satya Subramanian
Bahram Ahmadi
Manpreet Kaur Bains
Anshul Das
Pooja Patel
Sadaf Intikhab
Dr. Thilanka Weerasooriya

Our Allied Health Team

Munira Haidermota
Ritika Bhargava

Our Admin Team

Sean McIlvride
Purvi Sethi
Sheesham Sethi
Loveleen Kaur
Kavish Dharan
Stephanie Shilder
Sasha Badekar
Rohan Matkari